ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๒ (ชุดที่ ๒)

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายบัญญัติ ตังกบดี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๒ (ชุดที่ ๒) ในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ