ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ มอบนโยบายแก่ผู้ให้คำปรึกษาทางจิตสังคม

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายบัญญัติ ตังกบดี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายผู้บริหารศาลอาญากรุงเทพใต้แก่ผู้ให้คำปรึกษาทางจิตสังคม จำนวน ๔๖ ท่าน ทั้งนี้ ผู้ให้คำปรึกษาทางจิตสังคมได้แลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอแนะในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ