ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และคณะผู้บริหาร ให้โอวาทคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72 คณะที่ 2 เนื่องในโอกาสครบกำหนดการศึกษาดูงานในศาลอาญากรุงเทพใต้

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 11.30 นาฬิกา นายอาคม  รุ่งแจ้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้โอวาทคณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 72 คณะที่ 2 เนื่องในโอกาสครบกำหนดการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี ในศาลอาญากรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ