ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ