ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดฟังคำพิพากษา คดีของพันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวกเป็นจำเลย ในความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม , ร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม

               เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษา คดีของพันตำรวจโทบรรยิน  ตั้งภากรณ์ กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม, ร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม โดยผู้พิพากษาองค์คณะได้อ่านคำพิพากษาภายในห้องพิจารณาคดีที่ 301 ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Cisco Jabber Video) ซึ่งมีการถ่ายทอดภาพและเสียงระหว่างการอ่านคำพิพากษาไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่จำเลยถูกคุมขังอยู่ ตามโครงการอ่านคำพิพากษาและคำสั่งของศาลชั้นต้นในลักษณะการประชุมทางจอภาพ


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ