ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามนโยบายของประธานศาลฎีกา

      เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา นายพีระพันธ์ ปาละคะเชนทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยเลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ และหัวหน้าส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน จุดเดียว one stop service ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ