ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

คณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 72 มอบมาลัยขอบคุณอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา คณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๗๒ มอบมาลัยขอบคุณ นายอาคม รุ่งแจ้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสสำเร็จการฝึกอบรมการพิจารณาพิพากษาคดี รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องพักรับรอง ชั้น ๑๑ อาคารศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ