ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๒

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายอาคม รุ่งแจ้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๒ รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 ในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารศาลอาญากรุงเทพใต้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ