ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิและสิทธิ ในการดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหาและจำเลย ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้ นำโดยนายพีระพันธ์ ปาละคะเชนทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และคณะทำงาน ได้เดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและสิทธิในการดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหาและจำเลย โดยได้รับเกียรติจากนายธีร์รัฐ บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นวิทยากร ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ