ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา นายอาคม รุ่งแจ้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธีร์รัฐ บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง “การผลักดันแผนยุทธศาสตร์สู่ศาลยุติธรรมดิจิทัลแบบยั่งยืน” ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย พนักงานอัยการ ตำรวจ ทนายความ ราชทัณฑ์ สำนักงานคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ