ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

คณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 74 มอบมาลัยขอบคุณอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และคณะผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 74 มอบมาลัยขอบคุณ นายอาคม รุ่งแจ้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสสำเร็จการฝึกอบรมที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ รอบที่ 2 ชุดที่ 1 ณ ห้องพักรับรอง ชั้น 11 อาคารศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ