ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 74

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นายอาคม  รุ่งแจ้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 74 รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม
ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ณ ห้องพักรับรอง ชั้น 11 ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ