ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้

  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 นาฬิกา นายอาคม  รุ่งแจ้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาในศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายเกษม  ปาริยะวุทธิ์ บิดาของ นางสาวศิริพร  ปาริยะวุทธิ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ณ วัดมหาวงษ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ