ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดให้มีการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2564

 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 8.30 นาฬิกา ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2564 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค มาให้บริการ โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในศาลอาญากรุงเทพใต้ เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมชั้น 10 ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ