ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2565

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา ศาลอาญากรุงเทพใต้ จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ