ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาประจำศาล รุ่นที่ 74

  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา นายกงจักร์ โพธิ์พร้อม รองประธานศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้พิพากษาประจำศาล รุ่นที่ ๗4 ในโอกาสเข้ารับราชการที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ณ ห้องพักรับรอง
ชั้น 11 ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ