ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ศาลอาญากรุงเทพใต้

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายกงจักร์  โพธิ์พร้อม รองประธานศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาล และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ศาลอาญากรุงเทพใต้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ