ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดอบรม หัวข้อ “อบรมการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม”

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์ให้คำปรึกษาทางจิตสังคมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ จัดอบรมหลักสูตร "อบรมการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม" โดยมีนางเนตรดาว มโนธรรมกิจ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “เจตนารมณ์และกระบวนการให้คำปรึกษา ด้านจิตสังคมในระบบศาล” และ“การให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลกับความเชื่อมโยงของกฎหมายอาญาและการตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว” วิทยากร โดย นางเนตรดาว มโนธรรมกิจ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และนายชลิศร์ สวัสดิทัต ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ