ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2565

   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07.10 นาฬิกา นายกงจักร์  โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ มอบหมายให้นางสาวเกศริน วงศ์ทราย เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเขตสาทร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ