ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี

  เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2565 ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “การบริหารจัดการระบบงานศาล สู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน” โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานหัวข้อ “การพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พร้อมทั้งทำกิจกรรมร่วมกัน ณ โรงแรมอวานี พลัส หัวหิน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ