ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลอาญากรุงเทพใต้ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายกงจักร์  โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแขวงพระนครใต้ และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10  ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ ศาลอาญากรุงเทพใต้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ