ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา

  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา นายกงจักร์  โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะ นายโชติวัฒน์  เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกา ณ ศาลฎีกา


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ