ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลอุทธรณ์

    เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 นาฬิกา นายกงจักร์  โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะ นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ณ ห้องทำงานประธานศาลอุทธรณ์ อาคารศาลอุทธรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ