Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

คณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้image

   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายพฤฒวรรธ รินทร์ธราศรี เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกระบวนพิจารณาคดีในศาล โดยมีนายพฤฒวรรธ รินทร์ธราศรี บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการสืบพยานในชั้นศาล” และเยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนพิจารณาคดีในศาล โดยเข้าชมห้องพิจารณาคดีที่ 301 ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ