Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการimage

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 นาฬิกา นายกงจักร์  โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกอันแสดงถึงความผูกพันแก่ นายเสรี  แก้วไทรเกิด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ