Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้มอบสิ่งของให้กับผู้แทนจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นimage

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566  เวลา 13.๐๐ นาฬิกา นายสวัสดิ์ คงใหม่ รองอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ในศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของ และของใช้เกินความจำเป็น แก่มูลนิธิ
บ้านนกขมิ้น ในกิจกรรม “อาญาใต้รวมใจแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหน้าอาคาร
ศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อนำสิ่งของเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ
ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเด็ก ๆ ทั่วไป


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ