Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีอาญาสำเร็จimage

  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 นาฬิกา นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ และนายพฤฒวรรธ รินทร์ธราศรี เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยผู้ไกล่เกลี่ยประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาสำหรับความเสียหายในทางแพ่ง โดยทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงและยุติข้อพิพาทในส่วนแพ่งที่มีต่อกันได้ ทั้งนี้มีนายเลิศพงศ์  อินทรหอม ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ถือเป็นคดีที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสำเร็จ ตามโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีอาญา ยุติความขัดแย้ง
ด้วยความสมานฉันท์ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่พึ่งแรกของประชาชน” ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 ชั้น 10 อาคารศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ