Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลimage

   เมื่อพุธวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายปริญญา  สิตะโปสะ
ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยนายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ และ
นางสาวกัญจนพร  แสงเทศ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ นำโดยรศ.ดร.ณัฎฐินี พันธ์วิศวาส รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสศึกษาดูงานกระบวนพิจารณาคดีในศาล  โดยเข้าชมห้องพิจารณาคดีที่ 301,404,405 และศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ณ อาคารศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ