Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่image

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๗ เวลา 09.0๐ นาฬิกา นายเลิศพงศ์  อินทรหอม
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ มอบหมายให้นายสันทัศน์  นิภาวงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยนายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน
ศาลอาญากรุงเทพใต้ ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วน ให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ