ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การรับสมัครทนายขอแรงของศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การรับสมัครทนายขอแรงของศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปี พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์สมัครทนายขอแรงสามารถยื่นเอกสารได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ของศาลอาญากรุงเทพใต้โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล

E-mail : crimsb@coj.go.th
โทร : 022109318
website : https://crimsb.coj.go.th/


image เอกสารแนบ