ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ประกาศเลื่อนการพิจารณาคดี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อกำหนดวันพิจารณาในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยศาลอาญากรุงเทพใต้จะมีหมายแจ้งวันนัดให้คู่ความและทนายทราบ

image เอกสารแนบ