ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2566

image เอกสารแนบ