ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตสังคมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้

หมายเหตุ หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติ ฯ แนบพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยห้ามขีดฆ่าและเซ็นชื่อรับรองสำเนาตรงหน้าบัตร


image เอกสารแนบ