Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบสัมภาษณ์(เพิ่มเติม)image

image เอกสารแนบ