ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

(ร่าง)ประกาศ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่องประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ระบบปรับอากาศอาคารที่ทำการศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image เอกสารแนบ