ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศอาคารที่ทำการศาลอาญากรุงเทพใต้พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image เอกสารแนบ