ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ นำเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 นาฬิกา นายเสรี  แก้วไทรเกิด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บริเวณภายในอาคารศาลอาญากรุงเทพใต้  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ