ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
News
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564 ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น(ออนไลน์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 14 ชุด อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาประจำศาล รุ่นที่ 74 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ศาลอาญากรุงเทพใต้ ข่าวแจกสื่อมวลชน

จองคิวห้องประชุม Conference

+

เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลอาญากรุงเทพใต้

กรุณากดที่ไอคอนเพื่อเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อห้อง Google Meet ห้องพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาคดีที่ 402
ห้องพิจารณาคดีที่ 403
ห้องพิจารณาคดีที่ 404
ห้องพิจารณาคดีที่ 405
ห้องพิจารณาคดีที่ 501
ห้องพิจารณาคดีที่ 502
ห้องพิจารณาคดีที่ 503
ห้องพิจารณาคดีที่ 504
ห้องพิจารณาคดีที่ 505
ห้องพิจารณาคดีที่ 506
ห้องพิจารณาคดีที่ 601
ห้องพิจารณาคดีที่ 602
ห้องพิจารณาคดีที่ 603
ห้องพิจารณาคดีที่ 604
ห้องพิจารณาคดีที่ 605
ห้องพิจารณาคดีที่ 703
ห้องพิจารณาคดีที่ 704
ห้องพิจารณาคดีที่ 705
ห้องพิจารณาคดีคุ้มครองสิทธิ์ ชั้น 7
ห้องพิจารณาไกล่เกลี่ย

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน