ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
News
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้เข้าร่วมรับฟัง “การแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา และการแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2565

จองคิวห้องประชุม Conference

+

เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลอาญากรุงเทพใต้

กรุณากดที่ไอคอนเพื่อเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อห้อง Google Meet ห้องพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาคดีที่ 402
ห้องพิจารณาคดีที่ 403
ห้องพิจารณาคดีที่ 404
ห้องพิจารณาคดีที่ 405
ห้องพิจารณาคดีที่ 501
ห้องพิจารณาคดีที่ 502
ห้องพิจารณาคดีที่ 503
ห้องพิจารณาคดีที่ 504
ห้องพิจารณาคดีที่ 505
ห้องพิจารณาคดีที่ 506
ห้องพิจารณาคดีที่ 601
ห้องพิจารณาคดีที่ 602
ห้องพิจารณาคดีที่ 603
ห้องพิจารณาคดีที่ 604
ห้องพิจารณาคดีที่ 605
ห้องพิจารณาคดีที่ 703
ห้องพิจารณาคดีที่ 704
ห้องพิจารณาคดีที่ 705
ห้องพิจารณาคดีคุ้มครองสิทธิ์ ชั้น 7
ห้องพิจารณาไกล่เกลี่ย

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน