Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
News
เจ้าพนักงานตำรวจศาลประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 33) ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ศาลอาญากรุงเทพใต้ จัดกิจกรรม “นวดแผนไทยห่างไกลออฟฟิศซินโดรม เพิ่มความสุขในการทำงานเพื่อประชาชน” ครั้งที่ 3 ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าของระบบงานบริการประชาชน

จองคิวห้องประชุม Conference

+

เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลอาญากรุงเทพใต้

กรุณากดที่ไอคอนเพื่อเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อห้อง Google Meet ห้องพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาคดีที่ 402
ห้องพิจารณาคดีที่ 403
ห้องพิจารณาคดีที่ 404
ห้องพิจารณาคดีที่ 405
ห้องพิจารณาคดีที่ 501
ห้องพิจารณาคดีที่ 502
ห้องพิจารณาคดีที่ 503
ห้องพิจารณาคดีที่ 504
ห้องพิจารณาคดีที่ 505
ห้องพิจารณาคดีที่ 506
ห้องพิจารณาคดีที่ 601
ห้องพิจารณาคดีที่ 602
ห้องพิจารณาคดีที่ 603
ห้องพิจารณาคดีที่ 604
ห้องพิจารณาคดีที่ 605
ห้องพิจารณาคดีที่ 703
ห้องพิจารณาคดีที่ 704
ห้องพิจารณาคดีที่ 705
ห้องพิจารณาคดีคุ้มครองสิทธิ์ ชั้น 7
ห้องพิจารณาไกล่เกลี่ย

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน