ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
News
คณะผู้ประนีประนอมและผู้ให้คำปรึกษาฯ ประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ เข้าแสดงความยินดีแด่ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดทดสอบระบบการประชุมผ่านจอภาพตามระเบียบ ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดให้มีการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2564 คำสั่งศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง แต่ตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวประจำศาลอาญากรุงเทพใต้(เพิ่มเติม)

จองคิวห้องประชุม Conference

+

เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลอาญากรุงเทพใต้

กรุณากดที่ไอคอนเพื่อเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อห้อง Google Meet ห้องพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาคดีที่ 402
ห้องพิจารณาคดีที่ 403
ห้องพิจารณาคดีที่ 404
ห้องพิจารณาคดีที่ 405
ห้องพิจารณาคดีที่ 501
ห้องพิจารณาคดีที่ 502
ห้องพิจารณาคดีที่ 503
ห้องพิจารณาคดีที่ 504
ห้องพิจารณาคดีที่ 505
ห้องพิจารณาคดีที่ 506
ห้องพิจารณาคดีที่ 601
ห้องพิจารณาคดีที่ 602
ห้องพิจารณาคดีที่ 603
ห้องพิจารณาคดีที่ 604
ห้องพิจารณาคดีที่ 605
ห้องพิจารณาคดีที่ 703
ห้องพิจารณาคดีที่ 704
ห้องพิจารณาคดีที่ 705

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน