ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ติดต่อเรา

 

 ที่ตั้ง

1721/1 ถนนเจริญกรุง

แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2210 9200

โทรสาร  0 2210 9234

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social