ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดทดสอบระบบการประชุมผ่านจอภาพตามระเบียบ ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดทดสอบการไต่สวนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมี พนักงานอัยการ ทนายความผู้ร้อง อยู่ ณ ที่ตั้งของสำนักงานไม่ต้องเดินทางมาศาล ส่วนพยานผู้ร้องและเจ้าหน้าที่กงศุลทำหน้าที่สักขีพยาน อยู่ ณ สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมทดสอบระบบ โดยคดีดังกล่าวศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 4-6 ตุลาคม 2564


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ