ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564

   วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุวัฒน์ ไวยุพัฒนธี รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีข้าราชการตุลาการในศาลอาญากรุงเทพใต้ จำนวน 1 ราย เข้ารับพระราชทาน ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ