Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรimage

  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา นายกงจักร์  โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ คงใหม่ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอาญากรุงเทพใต้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป  ณ ศาลฎีกา


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ