ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565

         เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 11.20 นาฬิกา นายกงจักร์  โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เข้าร่วมประชุม และมอบนโยบายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลอาญากรุงเทพใต้ต่อผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 10 ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ