ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565

image เอกสารแนบ