ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ มอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสโยกย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น

           เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 นาฬิกา นายอาคม  รุ่งแจ้ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกอันแสดงถึงความผูกพัน เนื่องในโอกาสที่คณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอาญากรุงเทพใต้ได้โยกย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ