ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท จัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

เมื่อระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้จัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ “ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564” ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ชั้น 10 ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ